2020_05_Stavanie_maja (2 obrázky)

Kliknutím na obrázok ho zobrazíte zväčšený.