BLESKOVÉ SPRÁVY
photo 1
photo 2
portfolio
portfolio
portfolio
OBEC KOSTOLOV
V Lastomíri existujú vedľa seba kostoly kaľvínsky, gréckokatolícky, katolícky aj pravoslávny. Najstarším v obci je reformovaný - kaľvínsky kostol. Niektorí historici sa domnievajú, že je na mieste staršieho kostola, ktorý v obci stál už pravdepodobne v 11. storočí. V 14. storočí mal lastomírsky farár právo predávať odpustky, čo dokazuje významnosť fary a kostola. Kaľvínsky kostol v obci sa spomína v súpise z roku 1598. Istotne to bol bývalý katolícky kostol. Bohužiaľ archeologický výskum sa v obci nikdy nekonal, preto nie je možné 1000 ročnú kontinuitu kostola potvrdiť. Malý kopček, na ktorom kostol stojí, potvrdzuje stáročnú sídliskovú aktivitu. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
portfolio
portfolio
portfolio
"VODOPÁD" PRED OBCOU
Laborec od nepamäti určoval podmienky života v našej obci. Tisícročia hrozil záplavami, ale zároveň zúrodňoval pôdu. Laborec v minulosti vyzeral úplne ináč ako dnes. Mnohí starí Lastomírčania s nostalgiou spomínajú na starý Laborec. Zaujímavosťou je aj zlom Laborca pred obcou, ktorý vytvára malý vodopád. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
Stretnutie Jednoty dôchodcov
V októbri – mesiaci úcty k starším, ktorý je oslavou jesene života, Obecný úrad v spolupráci s Jednotou dôchodcov v Lastomíre zorganizoval stretnutie seniorov v kultúrnom dome. V úvode programu sa starším spoluobčanom prihovoril pán starosta Ľubomír Šipoš a predseda Jednoty dôchodcov Ing. Pavol Čižmár. O veselú atmosféru na posedení sa postarala mládežnícka spevácka skupina pri grécko-katolíckej farnosti v Lastomíre a folklórna skupina Bežovčanki. Všetkým účinkujúcim ďakujeme za skvelé vystúpenie. Na posedení nechýbalo občerstvenie. Milí seniori, prajeme Vám pevné zdravie, veľa elánu a radosti zo života. Roky, ktoré máte pred sebou, prežite obklopení láskou svojich najbližších.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Nové detské ihriska
V tomto roku sa v obci podarilo vybudovať dve voľnočasové ihriská. Prvé je workoutové ihrisko v priestore za Laborcom. Slúži na fyzické aktivity, posilňovanie a športovanie. Je určené mládeži ale aj dospelým. Druhým je detské ihrisko, určené pre najmenšie deti. Obec ho vybudovala v priestore uličky vedúcej ku katolíckemu kostolu. Financie na obe ihriska pochádzajú z externých grantov a dotácií. Obec plánuje aj v budúcnosti upraviť priestor pri tomto detskom ihrisku a opraviť lavičky.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Vydarený výlet seniorov
Tohtoročný výlet usporiadavaný Obecným úradom pre seniorov mal výbornú odozvu. Výletníci mali tento rok namierené do „Pieninského národného parku“. Ubytovanie bolo zabezpečené v kúpeľoch Smerdžonka v Červenom Kláštore. Počas pobytu výletníci navštívili Nestville Park v Hniezdnom. Mali možnosť vidieť ukážky tradičných ľudových remesiel súvisiacich s liehovarníctvom ako kováčstvo či debnárstvo. Nechýbala ani ochutnávka vyrábanej whisky. Nezabudnuteľný bol určite aj splav Dunajca na pltiach a návšteva skanzenu v Starej Ľubovni. Ľubovniansky skanzen patrí k najmladším na Slovensku. Bol sprístupnený v r.1985 a tvorí ho 25 objektov. Ako vždy, tak aj tento rok si výletníci vychutnali „Lastomírske špeciality“ /hičkoše, guláš, opekačka/ a samozrejme, že nechýbala dobrá nálada o čom svedčia aj nasledujúce fotografie.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
V obci máme ďalšie „90-tničky“
6.septembra 2019 sa dožila 90-tych narodenín pani Mária Tatárová a 18.októbra 2019 pani Zuzana Koščová. Potešujúce je, že obidve sa tohto krásneho životného jubilea dožívajú v dobrom zdraví. Oslávenkyniam bol zablahoželať aj starosta obce a touto cestou prajeme aj my veľa zdravia a radosti v kruhu najbližších.
■ ■ ■ Oslávenkyne ■ ■ ■
Prerušenie dodávok el. energie
VSE oznamuje, že dňa 19.11.2019 od 8:00 - 15:30 hod. bude v našej obci prerušená dodávka elektrickej energie. Čisla domov a bližšie informácie si môžete pozrieť v prílohe.
■ ■ ■ Prerušenie elektriny ■ ■ ■
Vyhlásenie výzvy
OZ Medzi riekami vyhlasuje výzvu určenú pre rozvoj nášho regiónu. Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie. Bližšie informácie nájdete po kliknutí na link.
■ ■ ■ Link ■ ■ ■
Pozvánka
Obec Lastomír Vás pozýva na tradičnú súťaž vo varení guláša, ktorá sa v tomto roku uskutoční v sobotu 29.6.2019. Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.
■ ■ ■ Pozvánka ■ ■ ■

WEB 2 technológieSúčasťou novej verzie web stránky sú aj doplnkové WEB2 služby. Jednou z nich je youtube kanál obce Lastomír. Zatiaľ je obsah veľmi chudobný, postupne by sme ho chceli využívať na uverejňovanie videí z obce. Podobne by sme chceli postupne rozšíriť aj heslo Lastomír na wikipédii. Z dôvodu veľkého rozsahu digitalizovaných materiálov obecnej kroniky a obecných fotoalbumov využívame službu Google+. Na stránke je súčasne spustená analytika prístupov, takže budeme môcť presne analyzovať tieto údaje, aby sme vedeli stránku ešte viac prispôsobiť potrebám užívateľov a zistiť počet prístupov na stránku. Na stránke nájdete aj google kalendár, ktorý je verejný a môžete si ho pridať do svojho smartfónu. Budete tak vidieť priamo vo svojom mobile termíny vývozu smetia, separovaný zber, futbalové zápasy a iné dôležité akcie v obci. (Postup nájdete na internete. Hľadajte "ako pridať verejný kalendár").
Video

nahlad youtube
WEB2 technológie stránky:

partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner

partner partner partner partner partner partner