photo 1
photo 2
portfolio
portfolio
portfolio
OBEC KOSTOLOV
V Lastomíri existujú vedľa seba kostoly kaľvínsky, gréckokatolícky, katolícky aj pravoslávny. Najstarším v obci je reformovaný - kaľvínsky kostol. Niektorí historici sa domnievajú, že je na mieste staršieho kostola, ktorý v obci stál už pravdepodobne v 11. storočí. V 14. storočí mal lastomírsky farár právo predávať odpustky, čo dokazuje významnosť fary a kostola. Kaľvínsky kostol v obci sa spomína v súpise z roku 1598. Istotne to bol bývalý katolícky kostol. Bohužiaľ archeologický výskum sa v obci nikdy nekonal, preto nie je možné 1000 ročnú kontinuitu kostola potvrdiť. Malý kopček, na ktorom kostol stojí, potvrdzuje stáročnú sídliskovú aktivitu. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
portfolio
portfolio
portfolio
"VODOPÁD" PRED OBCOU
Laborec od nepamäti určoval podmienky života v našej obci. Tisícročia hrozil záplavami, ale zároveň zúrodňoval pôdu. Laborec v minulosti vyzeral úplne ináč ako dnes. Mnohí starí Lastomírčania s nostalgiou spomínajú na starý Laborec. Zaujímavosťou je aj zlom Laborca pred obcou, ktorý vytvára malý vodopád. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
Darujte 2 % z dane na podporu Občianskeho združenia Obecný futbalový klub Lastomír.                ■ ■ ■ Tlačivo ■ ■ ■
OZNAM GRÉCKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI
Oznam GRÉCKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI v Lastomíre. Usmernenia ohľadom slávenia Veľkej Noci – PASCHY si môžete prečítať po kliknutí na nasledujúci odkaz.
■ ■ ■ Veľká noc - oznam ■ ■ ■
Ďalšie séria opatrení proti šíreniu koronavírusu
Usmernení a opatrení prichádza v tomto čase obrovské množstvo z mnocých inštitúcii. Uverejňujeme preto už iba linky priamo na externé zdroje. Názov linku priamo informuje o čom je uvedené náriadenie či oznam.
■ ■ ■ ZMOS - koronavírus a pracovné právo ■ ■ ■ ■ ■ ■ Rokovanie zastupiteľstva a karanténa ■ ■ ■ ■ ■ ■ Ministerstvo vnútra - info pre MRK ■ ■ ■ ■ ■ ■ Slovenská pošta ■ ■ ■ ■ ■ ■ K postupu samospráv ■ ■ ■ ■ ■ ■ Možnosti online vzdelávania pre školy ■ ■ ■
Ďalšie opatrenia proti šíreniu koronavírusu
V prílohe uverejňujeme ďalšie dôležité informácie v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu. Opatrenie na úrovni obce - skrátenie stránkových hodín od 8:00 - 11:00, povinná karanténa po návrate zo zahraničia, opatrenia v oblasti školstva aj list Ministerstva vnútra, ktorým sa odporúča skrátenie úradných hodín.
■ ■ ■ Skrátenie úradných hodín ■ ■ ■ ■ ■ ■ Opatrenia v školstve ■ ■ ■ ■ ■ ■ List Ministerstva vnútra ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Opatrenia proti šíreniu koronavírusu
V prílohe uverejňujeme informácie v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu, ktoré zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
■ ■ ■ Opatrenia ■ ■ ■ ■ ■ ■ Vyhláška ■ ■ ■
Veľký objav archeológov
V lete roku 2019 sa v chotári našej obce podarili zaujímavé archeologické objavy. Pri výstavbe prepojovacieho plynovodu medzi Veľkými Kapušanami a Poľskom objavili archeológovia rozsiahly komplex objektov datovaný do 13. - 16. storočia. Článok o objave sme priniesli v poslednom čísle obecných novín. Teraz pridávame aj obrazovú galériu a krátke video. Nájdete ich po klinutí na nasledujúci link. Nachádzajú sa v dolnej časti stránky. Video aj fotogaléria sa zobrazia po kliknutí na názov obrázka.
■ ■ ■ Stredovek v našej obci ■ ■ ■
Výsledky volieb do NR SR
Po kliknutí na link pod správou si môžete pozrieť oficiálne výsledky volieb do NR SR, ktoré sa uskutočnili 29.02.2020. Zároveň si môžete vybrať aj výsledky v akomkoľvek okrsku, teda aj v našej obci. Stačí vybrať kraj, okres a obec.
■ ■ ■ Výsledky volieb v našej obci ■ ■ ■ ■ ■ ■ Výsledky volieb - štatistický úrad ■ ■ ■
Schôdza Jednoty dôchodcov
Dňa 15.2.2020 sa konala VČS ZO JDS Lastomír za rok 2019. Predseda Jednoty dôchodcov Ing. Pavel Čižmár oboznámil prítomných členov s činnosťou a hospodárením základnej organizácie v roku 2019. VČS sa zúčastnili členovia – jubilanti, ktorým predseda organizácie a starosta obce zablahoželali a odovzdali darčeky. Výročnú členskú schôdzu svojim vystúpením spestrila mládežnícka spevácka skupina pri grécko-katolíckej farnosti v Lastomíre a mužská spevácka skupina Parobčaci z Ptičia.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■

Kalendár obce LastomírVideo

WEB2 technológie stránky:

partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner

partner partner partner partner partner partner