BLESKOVÉ SPRÁVY
photo 1
photo 2
portfolio
portfolio
portfolio
OBEC KOSTOLOV
V Lastomíri existujú vedľa seba kostoly kaľvínsky, gréckokatolícky, katolícky aj pravoslávny. Najstarším v obci je reformovaný - kaľvínsky kostol. Niektorí historici sa domnievajú, že je na mieste staršieho kostola, ktorý v obci stál už pravdepodobne v 11. storočí. V 14. storočí mal lastomírsky farár právo predávať odpustky, čo dokazuje významnosť fary a kostola. Kaľvínsky kostol v obci sa spomína v súpise z roku 1598. Istotne to bol bývalý katolícky kostol. Bohužiaľ archeologický výskum sa v obci nikdy nekonal, preto nie je možné 1000 ročnú kontinuitu kostola potvrdiť. Malý kopček, na ktorom kostol stojí, potvrdzuje stáročnú sídliskovú aktivitu. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
portfolio
portfolio
portfolio
"VODOPÁD" PRED OBCOU
Laborec od nepamäti určoval podmienky života v našej obci. Tisícročia hrozil záplavami, ale zároveň zúrodňoval pôdu. Laborec v minulosti vyzeral úplne ináč ako dnes. Mnohí starí Lastomírčania s nostalgiou spomínajú na starý Laborec. Zaujímavosťou je aj zlom Laborca pred obcou, ktorý vytvára malý vodopád. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
Do tretice - Všetko najlepšie!
V tomto roku v poradí už treťou deväťdesiatničkou v našej obci sa stala pani Anna Ferčáková. Aj tejto oslávenkyni bol zablahoželať starosta obce. Pripájame sa aj touto cestou a prajeme šťastnú a radostnú jeseň života.
■ ■ ■ 90 ročná oslávenkyňa ■ ■ ■
Výberové konanie
Obec Lastomír, ako zriadovateľ Materskej školy, vyhlasuje podľa § 4 ods. 1. zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľky/riaditeľa materskej školy. Bližšie informácie nájdete v prílohe.
■ ■ ■ Výberové konanie ■ ■ ■
NOVÉ VIDEO NA YOUTUBE
V čase, keď sa v našej obci objavil prvý sneh, môže byť príjemnou spomienkou na leto nové video uverejnené na YOUTUBE. Pozrite si krátky zostrih 7. ročníka súťaže vo varení guláša, ktorá sa konala uprostred horúceho leta v areáli našej základnej školy.
■ ■ ■ VIDEO - súťaž vo varení guláša ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Zber elektro odpadu
Dňa 19. októbra 2017 o 9.00 sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu. Bližšie podrobnosti nájdete v prílohe.
■ ■ ■ Zber elektro odpadu ■ ■ ■
Pani Kačmárová ďalšou deväťdesiatničkou.
Dňa 1.októbra 2017 sa krásneho životného jubilea, 90-tich rokov, dožila pani Mária Kačmárová. Oslávenkyni bol zablahoželať aj starosta obce. Aj touto cestou prajeme p. Kačmárovej veľa zdravia a rodinnej pohody.
■ ■ ■ Foto ■ ■ ■
Spoznaj svoj región na bicykli
Občianske združenie Medzi riekami zorganizovalo dňa 14.9.2017 prvú cyklistickú túru pod názvom Spoznaj svoj región na bicykli. Dĺžka trasy bola 35 km prevažne po hrádzi rieky Laborec a jedna zo zastávok bola aj v našej obci. Aj napriek tomu, že veľa Lastomírčanov sú bicykloví nadšenci o akciu bol zo strany našich obyvateľov minimálny záujem.
■ ■ ■ Spoznaj svoj región ■ ■ ■
Výlet Slovenský raj
V dňoch 7.-8.septembra 2017 sa konal ďalší z už tradičných výletov Jednoty dôchodcov a ZŤP v Lastomíre, ktorý usporadúva obecný úrad. Výletníci opäť spoznali jeden z prekrásnych kútov Slovenska. Tentokrát to bol Slovenský raj, konkrétne lokalita Dedinky – Mlynky pri Palcmanskej Maši. Ubytovanie bolo zabezpečené v hoteli Priehrada. Výletníci si cestou prezreli najnavštevovanejší kaštieľ juhovýchodného Slovenska, v ktorom je Slovenské národné múzeum – kaštieľ Andrássyovcov v Betliari. Tradičná večerná opekačka bola obohatená o tvarohové strapačky /hičkoše/. Samozrejme, že na druhý deň nechýbal guľáš. Málo bolo iba času na to, aby si výletníci prezreli a pochodili všetky turistické chodníky v okolí. Už teraz sa každý teší s čím prekvapí starosta na budúci rok.
■ ■ ■ Výlet ■ ■ ■

WEB 2 technológieSúčasťou novej verzie web stránky sú aj doplnkové WEB2 služby. Jednou z nich je youtube kanál obce Lastomír. Zatiaľ je obsah veľmi chudobný, postupne by sme ho chceli využívať na uverejňovanie videí z obce. Podobne by sme chceli postupne rozšíriť aj heslo Lastomír na wikipédii. Z dôvodu veľkého rozsahu digitalizovaných materiálov obecnej kroniky a obecných fotoalbumov využívame službu Google+. Na stránke je súčasne spustená analytika prístupov, takže budeme môcť presne analyzovať tieto údaje, aby sme vedeli stránku ešte viac prispôsobiť potrebám užívateľov a zistiť počet prístupov na stránku. Na stránke nájdete aj google kalendár, ktorý je verejný a môžete si ho pridať do svojho smartfónu. Budete tak vidieť priamo vo svojom mobile termíny vývozu smetia, separovaný zber, futbalové zápasy a iné dôležité akcie v obci. (Postup nájdete na internete. Hľadajte "ako pridať verejný kalendár").
Video

nahlad youtube
WEB2 technológie stránky:

partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner

partner partner partner partner partner partner