photo 1
photo 2
portfolio
portfolio
portfolio
OBEC KOSTOLOV
V Lastomíri existujú vedľa seba kostoly kaľvínsky, gréckokatolícky, katolícky aj pravoslávny. Najstarším v obci je reformovaný - kaľvínsky kostol. Niektorí historici sa domnievajú, že je na mieste staršieho kostola, ktorý v obci stál už pravdepodobne v 11. storočí. V 14. storočí mal lastomírsky farár právo predávať odpustky, čo dokazuje významnosť fary a kostola. Kaľvínsky kostol v obci sa spomína v súpise z roku 1598. Istotne to bol bývalý katolícky kostol. Bohužiaľ archeologický výskum sa v obci nikdy nekonal, preto nie je možné 1000 ročnú kontinuitu kostola potvrdiť. Malý kopček, na ktorom kostol stojí, potvrdzuje stáročnú sídliskovú aktivitu. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
portfolio
portfolio
portfolio
"VODOPÁD" PRED OBCOU
Laborec od nepamäti určoval podmienky života v našej obci. Tisícročia hrozil záplavami, ale zároveň zúrodňoval pôdu. Laborec v minulosti vyzeral úplne ináč ako dnes. Mnohí starí Lastomírčania s nostalgiou spomínajú na starý Laborec. Zaujímavosťou je aj zlom Laborca pred obcou, ktorý vytvára malý vodopád. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
Darujte 2 % z dane na podporu Občianskeho združenia Obecný futbalový klub Lastomír.                ■ ■ ■ Tlačivo ■ ■ ■
Ničivá búrka
Dňa 7. júna 2020 približne o 21:15 sa v našej obci spustila prietrž mračien sprevádzaná veľkým krupobitím. Trvala iba približne 15 minút, ale napáchala veľké škody v záhradách a zničila dozrievajúce ovocie. Najväčšie krúpy mali veľkosť pingpongovej loptičky. Po 15. minútach boli mnohé miesta pokryté súvislou vrstvou laďových krúp. Pozrieť si to môžete vo fotogalérii alebo aj v reportáži TV Markíza. (čas - 1:43)
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■ ■ ■ ■ Reportáž TV Markíza ■ ■ ■
Epidemiologické opatrenia
Od 3. júna 2020 nadobúdajú účinnosť nové epidemiologické opatrenia. V prílohe 1 si môžete prečítať celú sériu opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, zasahujúcu mnohé oblasti bežného života. Príloha 2 obsahuje aktuálne usmernenie ohľadom nosenia rúšok. Príloha 3 obsahuje postup pri prevádzke zotavovacích podujatí.
■ ■ ■ Opatrenie 1 ■ ■ ■
■ ■ ■ Opatrenie 2 ■ ■ ■
■ ■ ■ Opatrenie 3 ■ ■ ■
Gratulácia
Dňa 21.mája 2020 sa ďalšou 90-ničkou v našej obci stala pani Anna Zásadná. Životného jubilea, ako sama hovorí, sa dožila v dobrom duševnom zdraví, iba nohy by mohli lepšie poslúchať. Oslávenkyni blahoželal starosta obce a aj touto cestou jej prajeme predovšetkým dobré zdravie.
■ ■ ■ Jubileum - Anna Zásadná ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Dotácie pre OFK
Slovenský futbalový zväz poskytol nášmu futbalovému klubu dotáciu vo výške 10 000 eur na vybudovanie závlahového systému pre futbalové ihrisko. Zhotoviteľom, na základe výberového konania najnižšej cenovej ponuky bola firma Závlahy s.r.o. zo Žiliny. Celková cena diela je 13 405,20 eur. Sumou 3405,20 eur prispel OFK z dotácie na činnosť v roku 2020.
■ ■ ■ Automatická závlaha ■ ■ ■
Stavanie mája
Napriek mimoriadnej situácií v súvislosti s koronavírusom, bol pri Pamätníku oslobodenia našej obce postavený máj. Tento rok to bolo bez sprievodu a hudby. O vztýčenie mája sa postarali zamestnanci obce.
■ ■ ■ Stavanie mája ■ ■ ■
Rokovanie obecného zastupiteľstva
29. aprila 2020 sa uskutočnilo rokovanie Obecného zastupiteľstva v čase mimoriadnej pandémickej situácie. Rokovalo sa za mimoriadnych hygienických opatrení, vo veľkej sále kultúrneho domu, s veľkými rozostupmi, s rúškami aj v rukaviciach. Už predtým si poslanci, starosta a hlavný kontrolór vyskúšali aj online videokonferenciu, ktorá prebehla bez problémov. Boli sme teda pripravaní aj na takúto formu rokovania, ale nariadenie vlády neumožnilo rokovanie online formou, ak sú v programe majetkové otázky, čo bol aj prípad nášho zastupiteľstva. Prinášame z tohto stretnutia aj zopár fotografií, aby zostali aj v archíve na pamiatku do budúcnosti.
■ ■ ■ Rokovanie OZ v čase pandémie ■ ■ ■
Ďalšie séria opatrení proti šíreniu koronavírusu
Uverejňujeme ďalšie usmernenia v čase mimoriadnej situácie. Usmernenia sú z rôznych oblastí. Usmernenie 1 - Postup pri podavaní žiadosti o PHN a NV a SSD. Usmernenie 2 - Postup starostov pri zistení COVID-19. Usmernenie 3 - Opatrenie pre nosenie rúšok. Usmernenie 4 - Opatrenie schodze štátnych orgánov.
■ ■ ■ Postup pri podavaní žiadosti PHN a NV a SSD_mimoriadna_situacia ■ ■ ■
■ ■ ■ Postup starostov pri zistení COVID-19 ■ ■ ■
■ ■ ■ Opatrenie pre nosenie rúšok ■ ■ ■
■ ■ ■ Opatrenie schodze štátnych orgánov. ■ ■ ■

Kalendár obce LastomírVideo

WEB2 technológie stránky:

partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner

partner partner partner partner partner partner