photo 1
photo 2
portfolio
portfolio
portfolio
OBEC KOSTOLOV
V Lastomíri existujú vedľa seba kostoly kaľvínsky, gréckokatolícky, katolícky aj pravoslávny. Najstarším v obci je reformovaný - kaľvínsky kostol. Niektorí historici sa domnievajú, že je na mieste staršieho kostola, ktorý v obci stál už pravdepodobne v 11. storočí. V 14. storočí mal lastomírsky farár právo predávať odpustky, čo dokazuje významnosť fary a kostola. Kaľvínsky kostol v obci sa spomína v súpise z roku 1598. Istotne to bol bývalý katolícky kostol. Bohužiaľ archeologický výskum sa v obci nikdy nekonal, preto nie je možné 1000 ročnú kontinuitu kostola potvrdiť. Malý kopček, na ktorom kostol stojí, potvrdzuje stáročnú sídliskovú aktivitu. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
portfolio
portfolio
portfolio
"VODOPÁD" PRED OBCOU
Laborec od nepamäti určoval podmienky života v našej obci. Tisícročia hrozil záplavami, ale zároveň zúrodňoval pôdu. Laborec v minulosti vyzeral úplne ináč ako dnes. Mnohí starí Lastomírčania s nostalgiou spomínajú na starý Laborec. Zaujímavosťou je aj zlom Laborca pred obcou, ktorý vytvára malý vodopád. Autor fotografie: Vladimír Sikorai

Sčítanie ľudu 1930
Portál Slovakiana, ktorý publikuje zdigitalizované objekty kultúrneho dedičstva publikoval vyše 600 000 hárkov zo sčítania ľudu 1930. Je medzi nimi aj sčítací hárok z našej obce. Môžete si pozrieť aké ste mali v roku 1930 číslo domu, kto bol vlastníkom domu, koľko ľudí v dome bývalo. V hárku nájdete aj židovských obyvateľov obce, majetok cirkvi, statkárov Szemerovcov, ktorí bývali v kaštieli v dnešnej škole. Nemenej zaujímavé sú aj zmeny priezvisk, ktoré sčítací komisár zaznamenal. Napríklad z jednej vetvy početnej rodiny Šaro sa stali Babinčákovci, či ako sa otec volal s pôvodným priezviskom a prídomkom, ale syn už iba s novým priezviskom. Ak je hárok úplný, tak v Lastomíre bolo 92 domov a 409 obyvateľov. Podľa hárku by sa dalo určiť aj ktoré domy boli na začiatkoch a koncoch ulíc.

■ ■ ■ Sčítanie ľudu 1930 ■ ■ ■
Pozvánka na Mikuláša
Pozývame Vás na stretnutie s Mikulášom 5. decembra o 16:30 pred kultúrnym domom. Podrobnosti v prílohe.

■ ■ ■ Leták ■ ■ ■
Slávnostné ustanovujúce zastupiteľstvo
Pozývame občanov na slávnostné ustanovujúce obecné zastupiteľstvo obce Lastomír, ktoré sa uskutoční 28.11.2022 o 16:30 hod. v kultúrnom dome. Programom slávnostného zastupiteľstva bude okrem iných bodov aj zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Lastomír
starobylá obec
+
Referendum
Obec Lastomír oznamuje emailovu adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre REFERENDUM, ktoré sa bude konať 21.januára 2023 ocu.lastomir@minet.sk.
Výsledky volieb
V prílohe uverejňujeme zápisnicu miestnej volebnej komisie v obci Lastomír s oficálnymi výsledkami volieb do obecnej samosprávy. Novým starostom obce bude Ing. Štefan Bubeňko. Poslancami budú: Mgr. Ján Palkoci, MUDr. Marián Jenčík, Ing. Vladimír Balog, Radoslav Bárta, MUDr. Darina Tomková, Ján Mižík, Ing. Ladislav Zásadný, PhDr. Tomáš Červeňák a Jakub Bajužík.
■ ■ ■ Zápisnica - výsledky volieb ■ ■ ■
Oznam k voľbám
V súlade so zákonom SNR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Obec Lastomír zverejňuje telefonický kontakt na zapisovateľku MVK Lastomír - tel.č. 0907913668 na podávanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania v mieste trvalého pobytu. Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania v pracovných dňoch v úradných hodinách od 24.10.2022 do 28.10.2022 do 12,00 hod. Oprávneným voličom špeciálneho hlasovania je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách dňa 29.10.2022 a ktorá má ku dňu spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu verejného zdravia pre ochorením COVID-19, ako aj osoby žijúce v spoločnej domácnosti s oprávneným voličom.

Zoznam kandidátov
V prílohách uverejňujeme zoznam kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a zoznam kandidátov na starostu obce pre volľby do Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnia v októbri 2022..
■ ■ ■ Kandidátka poslanci■ ■ ■ ■ ■ ■ Kandidátka starostovia■ ■ ■

Video
Štrajková pohotovosť
20.05.2022
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vstupuje od štvrtka 19. 5.2022 do štrajkovej pohotovosti. K takémuto kroku vyzval ZMOS aj svoje členské mestá a obce. Reaguje tak na návrhy z dielne rezortu financií, ale aj dlhodobý prístup štátu voči samosprávam. Situáciu vyhodnotí združenie koncom júna. Ak sa nič nezmení, je pripravené vyhlásiť ostrý štrajk.
■ ■ ■ Leták ■ ■ ■

Video

Video

WEB2 technológie stránky:

partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner

partner partner partner partner partner partner