photo 1
photo 2
portfolio
portfolio
portfolio
OBEC KOSTOLOV
V Lastomíri existujú vedľa seba kostoly kaľvínsky, gréckokatolícky, katolícky aj pravoslávny. Najstarším v obci je reformovaný - kaľvínsky kostol. Niektorí historici sa domnievajú, že je na mieste staršieho kostola, ktorý v obci stál už pravdepodobne v 11. storočí. V 14. storočí mal lastomírsky farár právo predávať odpustky, čo dokazuje významnosť fary a kostola. Kaľvínsky kostol v obci sa spomína v súpise z roku 1598. Istotne to bol bývalý katolícky kostol. Bohužiaľ archeologický výskum sa v obci nikdy nekonal, preto nie je možné 1000 ročnú kontinuitu kostola potvrdiť. Malý kopček, na ktorom kostol stojí, potvrdzuje stáročnú sídliskovú aktivitu. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
portfolio
portfolio
portfolio
"VODOPÁD" PRED OBCOU
Laborec od nepamäti určoval podmienky života v našej obci. Tisícročia hrozil záplavami, ale zároveň zúrodňoval pôdu. Laborec v minulosti vyzeral úplne ináč ako dnes. Mnohí starí Lastomírčania s nostalgiou spomínajú na starý Laborec. Zaujímavosťou je aj zlom Laborca pred obcou, ktorý vytvára malý vodopád. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
Darujte 2 % z dane na podporu Občianskeho združenia Obecný futbalový klub Lastomír.                ■ ■ ■ Tlačivo ■ ■ ■
Spoločný zber papiera
V tomto roku výrazne narástli ceny za odvoz skládkovaného odpadu. Jedinou cestou, ako neplatiť oveľa viac ako doteraz, je zvýšiť podiel separovaného zberu. Naša základná škola preto organizuje zber papiera, do ktorého sa môžu zapojiť všetci obyvatelia obce. Viac informácii sa dozviete v priloženom plagáte.
■ ■ ■ Plagát - zber papiera ■ ■ ■
Ďalšia jubilantka
Prvou 90-tničkou v tomto roku v našej obci sa 6.februára stala p. Anna Hudáková. Potešujúce je, že jubileum oslavuje v dobrom zdraví. Pani Hudáková bola dlhoročnou členkou výboru Jednoty dôchodcov v Lastomíre, účastníčkou a organizátorkou mnohých akcií a aktivít usporiadaných Zväzom žien a Jednoty dôchodcov Slovenska v Lastomíre. Sme radi, že aj teraz nechýba na podujatiach, ktoré sa v našej obci konajú. Aj touto cestou prajeme zdravie, radosť a potešenie zo svojich blízkych. Oslávenkyni osobne za jej prácu poďakoval a zablahoželal aj starosta obce.
■ ■ ■ Fotografia ■ ■ ■
2% z daní pre OFK Lastomír
Obecný futbalový klub Lastomír, občianske združenie v zmysle zákona môže prijímať 2 % z daní a použiť tieto finančné prostriedky na podporu športu. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie 2 % už zaplatenej dane pre občianske združenie OFK Lastomír. V prílohe nájdete príslušné tlačivo. Údaje o prijímateľovi:
Názov: Obecný futbalový klub Lastomír
Sídlo: Lastomír, 072 37 Lastomír
Právna forma: občianske združenie
IČO: 17150574
Za Vaše rozhodnutie Vám už teraz ďakujeme. Obecný futbalový klub Lastomír
■ ■ ■ Tlačivo ■ ■ ■ ■ ■ ■ Plagát ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Turnaj - stolný tenis
Dňa 27.decembra 2019 sa uskutočnil už 10.ročník stolnotenisového turnaja o Pohár starostu obce Lastomír. Z prítomných 52 účastníkov sa 31 zapojilo do súťaže. Výsledky: Muži: 1. Kamil Minda st., 2. Milan Lukáč, 3.Kristián Sabovčík. Ženy: 1. Alena Tkáčová, 2. Katarína Sikorai, 3. Anna Zásadná. Mládež: 1. Simona Bubenková, 2. Lukáš Mižík, 3. Saška Bajužíková. Starosta obce víťazom odovzdal poháre, diplomy a vecné ceny. Turnaj sa konal v príjemnej sviatočnej atmosfére. Nechýbalo bohaté pohostenie. Potešila nás aj účasť nášho rodáka Joža Naďa, žijúceho už vyše 30 rokov pod Tatrami.
■ ■ ■ Turnaj - foto ■ ■ ■
Mikuláš 2019
Tento rok na prekvapenie detí Mikuláša doviezol na vysvietenej „tere sám čert“. Aj keď sa niektoré detičky báli a ušli k rodičom, darček dostalo každé prítomné dieťa. Nechýbala kapustnica, teplý čaj a pre dospelých punč. Tiež sme zvedaví, čím prekvapí Mikuláš na budúci rok.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■ ■ ■ ■ Video ■ ■ ■
Pani Anna Jenčíková 90-tničkou
Dňa 4.decembra sa krásneho životného jubilea – 90 rokov, dožila Anna Jenčíková rod.Bindásová. Počas dlhých rokov hýrila aktivitou. Bola predsedníčkou Slovenského zväzu žien v Lastomíre, neskôr členkou výboru Jednoty dôchodcov v obci. Aj touto cestou prajeme p. Jenčíkovej ešte veľa pevného zdravia a radosti zo svojich blízkych.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Pozvánka
Obec Lastomír Vás pozýva deti na tradičný turnaj v stolnom tenise, ktorý sa uskutoční 27.12.2019 v kultúrnom dome. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.
■ ■ ■ Pozvánka ■ ■ ■

Kalendár obce LastomírVideo

WEB2 technológie stránky:

partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner

partner partner partner partner partner partner