photo 1
photo 2
portfolio
portfolio
portfolio
OBEC KOSTOLOV
V Lastomíri existujú vedľa seba kostoly kaľvínsky, gréckokatolícky, katolícky aj pravoslávny. Najstarším v obci je reformovaný - kaľvínsky kostol. Niektorí historici sa domnievajú, že je na mieste staršieho kostola, ktorý v obci stál už pravdepodobne v 11. storočí. V 14. storočí mal lastomírsky farár právo predávať odpustky, čo dokazuje významnosť fary a kostola. Kaľvínsky kostol v obci sa spomína v súpise z roku 1598. Istotne to bol bývalý katolícky kostol. Bohužiaľ archeologický výskum sa v obci nikdy nekonal, preto nie je možné 1000 ročnú kontinuitu kostola potvrdiť. Malý kopček, na ktorom kostol stojí, potvrdzuje stáročnú sídliskovú aktivitu. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
portfolio
portfolio
portfolio
"VODOPÁD" PRED OBCOU
Laborec od nepamäti určoval podmienky života v našej obci. Tisícročia hrozil záplavami, ale zároveň zúrodňoval pôdu. Laborec v minulosti vyzeral úplne ináč ako dnes. Mnohí starí Lastomírčania s nostalgiou spomínajú na starý Laborec. Zaujímavosťou je aj zlom Laborca pred obcou, ktorý vytvára malý vodopád. Autor fotografie: Vladimír Sikorai

Parlamentné voľby 2023
V prílohe uverejňujeme zápisnicu okrskovej volebnej komisie k predčasným parlamentným voľbám 2023. Môžete sa podrobne pozrieť ako volili Lastomírčania.
■ ■ ■ Zápisnica ■ ■ ■
Pozvánka
Obecný úrad v Lastomíre Vás pozýva na X. ročník súťaže vo varení guláša, ktorá sa uskutoční 12. augusta 2023. Bližšie informácie nájdete v priloženom plagáte.
■ ■ ■ Plagát ■ ■ ■
Oznam k parlamentným voľbám 2023
V prílohe uverejňujeme oznam k parlamentným voľbám 2023. Nájdete v ňom emailovú adresu určenú pre oznamovanie delegátov a náhradníkov do volebnej komisie aj vydávanie žiadosti o volebný preukaz.
■ ■ ■ Voľby - delegovanie a volebné preukazy ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Prerušenie dodávky elektrickej energie
Na základe informácie od VSD informujeme občanov, že od 22.06.2023 08:00 do 22.06.2023 16:00 bude v našej obci prerušená dodávky elektrickej energie. Bližšie informácie nájdete v prílohe.
■ ■ ■ Odstávka elektrickej energie ■ ■ ■
Oznámenie o prerokovaní
Oznámenie o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov č. 1 spoločného územného plánu obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce, Šamudovce pre k.ú. obce Lastomír, ktoré sa uskutoční v lehote od 15.06.2023 do 17.07.2023. Bližšie informácie o oznámení nájdete v prílohe a materiály k predkladanému územnému plánu na podstránke vzn.html (úplne dole) aj na novo vytvorenej podstránke pre územný plán.

■ ■ ■ Zmena územného plánu ■ ■ ■
Výberové konanie
Obec Lastomír ako zriaďovateľ Materskej školy Lastomír vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy. Bližšie podrobnosti nájdete v prílohe.
■ ■ ■ Výberové konanie ■ ■ ■
Sčítanie obyvateľov domov a bytov
V roku 2022 sa po desiatich rokoch uskutočnilo celoslovenské sčítanie. Kedysi to bolo iba sčítanie obyvateľstva, teraz sa zisťujú aj mnohé iné štatistické ukazovatele. Kto si pamätá tak v minulosti to boli položky ako počet televízorov, rádii ale aj počet kusov hospodárskych zvierat. Dnes sú položky v štatistike úplné iné. Výsledok v obci Lastomír si môžete prečítať v prílohe. Ak vás zaujímajú výsledky aj z iných miest a obcí, môžete si ich pozrieť na stránke https://www.scitanie.sk/.

■ ■ ■ Sčítanie 2022 ■ ■ ■

Video

Video

WEB2 technológie stránky:

partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner

partner partner partner partner partner partner