BLESKOVÉ SPRÁVY
photo 1
photo 2
portfolio
portfolio
portfolio
OBEC KOSTOLOV
V Lastomíri existujú vedľa seba kostoly kaľvínsky, gréckokatolícky, katolícky aj pravoslávny. Najstarším v obci je reformovaný - kaľvínsky kostol. Niektorí historici sa domnievajú, že je na mieste staršieho kostola, ktorý v obci stál už pravdepodobne v 11. storočí. V 14. storočí mal lastomírsky farár právo predávať odpustky, čo dokazuje významnosť fary a kostola. Kaľvínsky kostol v obci sa spomína v súpise z roku 1598. Istotne to bol bývalý katolícky kostol. Bohužiaľ archeologický výskum sa v obci nikdy nekonal, preto nie je možné 1000 ročnú kontinuitu kostola potvrdiť. Malý kopček, na ktorom kostol stojí, potvrdzuje stáročnú sídliskovú aktivitu. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
portfolio
portfolio
portfolio
"VODOPÁD" PRED OBCOU
Laborec od nepamäti určoval podmienky života v našej obci. Tisícročia hrozil záplavami, ale zároveň zúrodňoval pôdu. Laborec v minulosti vyzeral úplne ináč ako dnes. Mnohí starí Lastomírčania s nostalgiou spomínajú na starý Laborec. Zaujímavosťou je aj zlom Laborca pred obcou, ktorý vytvára malý vodopád. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
Pozvánka na turnaj
Obec Lastomír Vás pozýva na 8. ročník STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA o pohár starostu obce, ktorý sa uskutoční 29.12.2017. Bližšie podrobnosti nájdete v pozvánke.
■ ■ ■ Pozvánka ■ ■ ■
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Jedným z množstva dokumentov, ktoré na posledných Obecných zastupiteľstvách prerokovali a následne schváli poslanci obce, je aj Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2017 - 2025. Celý text dokumentu si môtete prečítať po kliknutí na odkaz. Dlhodobo ho nájdete uverejnený aj v časti Obec - Všeobecné záväzné nariadenia.
■ ■ ■ PHRS 2017 - 2025 ■ ■ ■
Videoklip FS Zemplín
Pri príležitosti 60. výročia založenia Folklórneho súboru Zemplín vznikol aj prvý oficiálny videoklip k pesničke Večer je, večar je. Exterierové zábery sa natáčali v chotári našej obce aj priamo v obci Lastomír. Môžete si tak pri peknej pesničke zaspomínať na teplé letné dni a krásu nášho okolia.
■ ■ ■ VIDEO - Večar je, večar je ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Do tretice - Všetko najlepšie!
V tomto roku v poradí už treťou deväťdesiatničkou v našej obci sa stala pani Anna Ferčáková. Aj tejto oslávenkyni bol zablahoželať starosta obce. Pripájame sa aj touto cestou a prajeme šťastnú a radostnú jeseň života.
■ ■ ■ 90 ročná oslávenkyňa ■ ■ ■
Výberové konanie
Obec Lastomír, ako zriadovateľ Materskej školy, vyhlasuje podľa § 4 ods. 1. zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľky/riaditeľa materskej školy. Bližšie informácie nájdete v prílohe.
■ ■ ■ Výberové konanie ■ ■ ■
NOVÉ VIDEO NA YOUTUBE
V čase, keď sa v našej obci objavil prvý sneh, môže byť príjemnou spomienkou na leto nové video uverejnené na YOUTUBE. Pozrite si krátky zostrih 7. ročníka súťaže vo varení guláša, ktorá sa konala uprostred horúceho leta v areáli našej základnej školy.
■ ■ ■ VIDEO - súťaž vo varení guláša ■ ■ ■
Zber elektro odpadu
Dňa 19. októbra 2017 o 9.00 sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu. Bližšie podrobnosti nájdete v prílohe.
■ ■ ■ Zber elektro odpadu ■ ■ ■

WEB 2 technológieSúčasťou novej verzie web stránky sú aj doplnkové WEB2 služby. Jednou z nich je youtube kanál obce Lastomír. Zatiaľ je obsah veľmi chudobný, postupne by sme ho chceli využívať na uverejňovanie videí z obce. Podobne by sme chceli postupne rozšíriť aj heslo Lastomír na wikipédii. Z dôvodu veľkého rozsahu digitalizovaných materiálov obecnej kroniky a obecných fotoalbumov využívame službu Google+. Na stránke je súčasne spustená analytika prístupov, takže budeme môcť presne analyzovať tieto údaje, aby sme vedeli stránku ešte viac prispôsobiť potrebám užívateľov a zistiť počet prístupov na stránku. Na stránke nájdete aj google kalendár, ktorý je verejný a môžete si ho pridať do svojho smartfónu. Budete tak vidieť priamo vo svojom mobile termíny vývozu smetia, separovaný zber, futbalové zápasy a iné dôležité akcie v obci. (Postup nájdete na internete. Hľadajte "ako pridať verejný kalendár").
Video

nahlad youtube
WEB2 technológie stránky:

partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner

partner partner partner partner partner partner