BLESKOVÉ SPRÁVY
photo 1
photo 2
portfolio
portfolio
portfolio
OBEC KOSTOLOV
V Lastomíri existujú vedľa seba kostoly kaľvínsky, gréckokatolícky, katolícky aj pravoslávny. Najstarším v obci je reformovaný - kaľvínsky kostol. Niektorí historici sa domnievajú, že je na mieste staršieho kostola, ktorý v obci stál už pravdepodobne v 11. storočí. V 14. storočí mal lastomírsky farár právo predávať odpustky, čo dokazuje významnosť fary a kostola. Kaľvínsky kostol v obci sa spomína v súpise z roku 1598. Istotne to bol bývalý katolícky kostol. Bohužiaľ archeologický výskum sa v obci nikdy nekonal, preto nie je možné 1000 ročnú kontinuitu kostola potvrdiť. Malý kopček, na ktorom kostol stojí, potvrdzuje stáročnú sídliskovú aktivitu. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
portfolio
portfolio
portfolio
"VODOPÁD" PRED OBCOU
Laborec od nepamäti určoval podmienky života v našej obci. Tisícročia hrozil záplavami, ale zároveň zúrodňoval pôdu. Laborec v minulosti vyzeral úplne ináč ako dnes. Mnohí starí Lastomírčania s nostalgiou spomínajú na starý Laborec. Zaujímavosťou je aj zlom Laborca pred obcou, ktorý vytvára malý vodopád. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
Komunitné centrum
Ďalším z úspešných projektov v našej obci je výstavba Komunitného centra. Výška nenávratneho finančného príspevku predstavuje 319 037,55 €. Obec sa bude podieľať spolufinancovaním vo výške 5%. V zmysle povinnej publicity projektu uverejňujeme nasledujúce dokumenty, ktoré súčasne poskytujú krátky opis projektu a aktuálne prebiehajúce procesy.
■ ■ ■ Komunitné centrum 1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ Komunitné centrum 2 ■ ■ ■
Voľby Prezidenta SR
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019. Bližšie informácie pre voličov nájdete v prílohe.
■ ■ ■ Príloha ■ ■ ■ ■ ■ ■ Zbierka zákonov ■ ■ ■
Stolnotenisový turnaj
Uverejňujeme výsledky 9. ročníka turnaja v stolnom tenise o Pohár starostu Obce Lastomír, dňa 29. 12. 2018. Mládež chlapci: 1/ Dávid Kuchár 2/ Milan Vaľo 3/ Lukáš Mižík. Turnaja sa zúčastnili 3 hráči. Ženy: 1/ Katarína Sikorai 2/ Dana Rosolová 3/ Anna Zásadná. Turnaja sa zúčastnili 3 hráčky. Muži: 1/ Kamil Minda 2/ Ján Buša 3/ Milan Lukáč 4/ Kristián Sabovčík Turnaja sa zúčastnilo 15 hráčov. Víťazi dostali pekné ceny, diplomy, muži naviac poháre za 1. - 3. miesto. Turnaj sa hral v príjemnej atmosfére, nechýbal horúci čaj, ovocie, či už klasicky výborný guľáš a strasanka pre všetkých účastníkov. Muži hrali v 4 skupinách každý s každým, víťazi skupín postúpili do semifinále. Víťazi semifinále postúpili do finále o víťaza 9. ročníka,
■ ■ ■ Foto ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Mikuláš 2018
Už tradične aj našu obec Lastomír navštívil Mikuláš. Každý rok si prekvapivo zoberie iný dopravný prostriedok. Tento rok nebol sneh, tak prišiel na voze ťahanom koníkom. Vyčaril úsmev malým deťom a rozdal im aj sladké prekvapenia. Fotografie z akcie si môžete pozrieť vo fotogalérii.
■ ■ ■ Mikuláš 2018 ■ ■ ■ ■ ■ ■ Dodatočné foto ■ ■ ■
Kladenie vencov
V pondelok 26.novembra si Lastomírčania pripomenuli 74.výročie oslobodenie obce Sovietskou armádou. Pri tejto príležitosti, napriek nepriaznivému počasiu, starosta obce v sprievode zamestnancov obecného úradu, základnej a materskej školy i niekoľkých spoluobčanov, položili k obnovenému „Pamätníku oslobodenia“ veniec, na znak vďaky našim osloboditeľom. Aj touto cestou chceme vyjadriť vďaku veľvyslanectvu Ruskej federácie v SR, na čele s J.E.Alexeyom Leonidovičom Fedotovom, veľvyslancom Ruskej federácie, za financovanie obnovy tohto pamätníka, ktorý nám navždy bude pripomínať tých, ktorí za našu slobodu položili svoje životy.
■ ■ ■ Kladenie vencov ■ ■ ■
Navrh rozpočtu
Obec Lastomír v zmysle príslušných zákonov uverejňuje návrh Rozpočtu obce pre rok 2019, pred jeho prerokovaním v obecnom zastupiteľstve.
■ ■ ■ Rozpočet 2019 ■ ■ ■
Slávnostné obecné zastupiteľstvo
Obec Lastomír pozýva občanov na slávnostné ustanovujúce Obecné zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční 3. decembra 2018 o 16.30 v priestoroch Kultúrneho domu obce. Podrobnosti nájdete v priloženej pozvánke.
■ ■ ■ Pozvánka ■ ■ ■

WEB 2 technológieSúčasťou novej verzie web stránky sú aj doplnkové WEB2 služby. Jednou z nich je youtube kanál obce Lastomír. Zatiaľ je obsah veľmi chudobný, postupne by sme ho chceli využívať na uverejňovanie videí z obce. Podobne by sme chceli postupne rozšíriť aj heslo Lastomír na wikipédii. Z dôvodu veľkého rozsahu digitalizovaných materiálov obecnej kroniky a obecných fotoalbumov využívame službu Google+. Na stránke je súčasne spustená analytika prístupov, takže budeme môcť presne analyzovať tieto údaje, aby sme vedeli stránku ešte viac prispôsobiť potrebám užívateľov a zistiť počet prístupov na stránku. Na stránke nájdete aj google kalendár, ktorý je verejný a môžete si ho pridať do svojho smartfónu. Budete tak vidieť priamo vo svojom mobile termíny vývozu smetia, separovaný zber, futbalové zápasy a iné dôležité akcie v obci. (Postup nájdete na internete. Hľadajte "ako pridať verejný kalendár").
Video

nahlad youtube
WEB2 technológie stránky:

partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner

partner partner partner partner partner partner