photo 1
photo 2
portfolio
portfolio
portfolio
OBEC KOSTOLOV
V Lastomíri existujú vedľa seba kostoly kaľvínsky, gréckokatolícky, katolícky aj pravoslávny. Najstarším v obci je reformovaný - kaľvínsky kostol. Niektorí historici sa domnievajú, že je na mieste staršieho kostola, ktorý v obci stál už pravdepodobne v 11. storočí. V 14. storočí mal lastomírsky farár právo predávať odpustky, čo dokazuje významnosť fary a kostola. Kaľvínsky kostol v obci sa spomína v súpise z roku 1598. Istotne to bol bývalý katolícky kostol. Bohužiaľ archeologický výskum sa v obci nikdy nekonal, preto nie je možné 1000 ročnú kontinuitu kostola potvrdiť. Malý kopček, na ktorom kostol stojí, potvrdzuje stáročnú sídliskovú aktivitu. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
portfolio
portfolio
portfolio
"VODOPÁD" PRED OBCOU
Laborec od nepamäti určoval podmienky života v našej obci. Tisícročia hrozil záplavami, ale zároveň zúrodňoval pôdu. Laborec v minulosti vyzeral úplne ináč ako dnes. Mnohí starí Lastomírčania s nostalgiou spomínajú na starý Laborec. Zaujímavosťou je aj zlom Laborca pred obcou, ktorý vytvára malý vodopád. Autor fotografie: Vladimír Sikorai

Výberové konanie
Obec Lastomír ako zriaďovateľ Materskej školy Lastomír vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy. Bližšie podrobnosti nájdete v prílohe.
■ ■ ■ Výberové konanie ■ ■ ■
Sčítanie obyvateľov domov a bytov
V roku 2022 sa po desiatich rokoch uskutočnilo celoslovenské sčítanie. Kedysi to bolo iba sčítanie obyvateľstva, teraz sa zisťujú aj mnohé iné štatistické ukazovatele. Kto si pamätá tak v minulosti to boli položky ako počet televízorov, rádii ale aj počet kusov hospodárskych zvierat. Dnes sú položky v štatistike úplné iné. Výsledok v obci Lastomír si môžete prečítať v prílohe. Ak vás zaujímajú výsledky aj z iných miest a obcí, môžete si ich pozrieť na stránke https://www.scitanie.sk/.

■ ■ ■ Sčítanie 2022 ■ ■ ■
Sčítanie ľudu 1930
Portál Slovakiana, ktorý publikuje zdigitalizované objekty kultúrneho dedičstva publikoval vyše 600 000 hárkov zo sčítania ľudu 1930. Je medzi nimi aj sčítací hárok z našej obce. Môžete si pozrieť aké ste mali v roku 1930 číslo domu, kto bol vlastníkom domu, koľko ľudí v dome bývalo. V hárku nájdete aj židovských obyvateľov obce, majetok cirkvi, statkárov Szemerovcov, ktorí bývali v kaštieli v dnešnej škole. Nemenej zaujímavé sú aj zmeny priezvisk, ktoré sčítací komisár zaznamenal. Napríklad z jednej vetvy početnej rodiny Šaro sa stali Babinčákovci, či ako sa otec volal s pôvodným priezviskom a prídomkom, ale syn už iba s novým priezviskom. Ak je hárok úplný, tak v Lastomíre bolo 92 domov a 409 obyvateľov. Podľa hárku by sa dalo určiť aj ktoré domy boli na začiatkoch a koncoch ulíc.

■ ■ ■ Sčítanie ľudu 1930 ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Kalendár zberu odpadov
V prílohe uverejňujeme kalendár zberu komunálneho aj separovaného odpadu pre kalendárny rok 2023.

■ ■ ■ Kalendár zberu odpadu ■ ■ ■
Pozvánka na Mikuláša
Pozývame Vás na stretnutie s Mikulášom 5. decembra o 16:30 pred kultúrnym domom. Podrobnosti v prílohe.

■ ■ ■ Leták ■ ■ ■
Slávnostné ustanovujúce zastupiteľstvo
Pozývame občanov na slávnostné ustanovujúce obecné zastupiteľstvo obce Lastomír, ktoré sa uskutoční 28.11.2022 o 16:30 hod. v kultúrnom dome. Programom slávnostného zastupiteľstva bude okrem iných bodov aj zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Referendum
Obec Lastomír oznamuje emailovu adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre REFERENDUM, ktoré sa bude konať 21.januára 2023 ocu.lastomir@minet.sk.

Video

Video

WEB2 technológie stránky:

partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner

partner partner partner partner partner partner