photo 1
photo 2
portfolio
portfolio
portfolio
OBEC KOSTOLOV
V Lastomíri existujú vedľa seba kostoly kaľvínsky, gréckokatolícky, katolícky aj pravoslávny. Najstarším v obci je reformovaný - kaľvínsky kostol. Niektorí historici sa domnievajú, že je na mieste staršieho kostola, ktorý v obci stál už pravdepodobne v 11. storočí. V 14. storočí mal lastomírsky farár právo predávať odpustky, čo dokazuje významnosť fary a kostola. Kaľvínsky kostol v obci sa spomína v súpise z roku 1598. Istotne to bol bývalý katolícky kostol. Bohužiaľ archeologický výskum sa v obci nikdy nekonal, preto nie je možné 1000 ročnú kontinuitu kostola potvrdiť. Malý kopček, na ktorom kostol stojí, potvrdzuje stáročnú sídliskovú aktivitu. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
portfolio
portfolio
portfolio
"VODOPÁD" PRED OBCOU
Laborec od nepamäti určoval podmienky života v našej obci. Tisícročia hrozil záplavami, ale zároveň zúrodňoval pôdu. Laborec v minulosti vyzeral úplne ináč ako dnes. Mnohí starí Lastomírčania s nostalgiou spomínajú na starý Laborec. Zaujímavosťou je aj zlom Laborca pred obcou, ktorý vytvára malý vodopád. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
Turnaj - stolný tenis
Dňa 27.decembra 2019 sa uskutočnil už 10.ročník stolnotenisového turnaja o Pohár starostu obce Lastomír. Z prítomných 52 účastníkov sa 31 zapojilo do súťaže. Výsledky: Muži: 1. Kamil Minda st., 2. Milan Lukáč, 3.Kristián Sabovčík. Ženy: 1. Alena Tkáčová, 2. Katarína Sikorai, 3. Anna Zásadná. Mládež: 1. Simona Bubenková, 2. Lukáš Mižík, 3. Saška Bajužíková. Starosta obce víťazom odovzdal poháre, diplomy a vecné ceny. Turnaj sa konal v príjemnej sviatočnej atmosfére. Nechýbalo bohaté pohostenie. Potešila nás aj účasť nášho rodáka Joža Naďa, žijúceho už vyše 30 rokov pod Tatrami.
■ ■ ■ Turnaj - foto ■ ■ ■
Mikuláš 2019
Tento rok na prekvapenie detí Mikuláša doviezol na vysvietenej „tere sám čert“. Aj keď sa niektoré detičky báli a ušli k rodičom, darček dostalo každé prítomné dieťa. Nechýbala kapustnica, teplý čaj a pre dospelých punč. Tiež sme zvedaví, čím prekvapí Mikuláš na budúci rok.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■ ■ ■ ■ Video ■ ■ ■
Pani Anna Jenčíková 90-tničkou
Dňa 4.decembra sa krásneho životného jubilea – 90 rokov, dožila Anna Jenčíková rod.Bindásová. Počas dlhých rokov hýrila aktivitou. Bola predsedníčkou Slovenského zväzu žien v Lastomíre, neskôr členkou výboru Jednoty dôchodcov v obci. Aj touto cestou prajeme p. Jenčíkovej ešte veľa pevného zdravia a radosti zo svojich blízkych.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Pozvánka
Obec Lastomír Vás pozýva deti na tradičný turnaj v stolnom tenise, ktorý sa uskutoční 27.12.2019 v kultúrnom dome. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.
■ ■ ■ Pozvánka ■ ■ ■
Informácie k voľbám 2020
Obec Lastomír zverejňuje informácie k voľbám do NR SR. V prílohe nájdete informáciu pre voličov a emailovu adresu pre doručovanie všetkých písomností, vrátane delegovania členov a náhradníkov okrskovej komisie.
■ ■ ■ Príloha 1 ■ ■ ■
■ ■ ■ Príloha 2 ■ ■ ■
Oslobodenie obce - spomienka
26.novembra 2019, pri príležitosti 75.výročia oslobodenia našej obce Sovietskou armádou, za účasti žiakov našej ZŠ a MŠ a členov Jednoty dôchodcov sa pri pamätníku oslobodenia uskutočnila slávnosť spojená s kladením vencov. K zúčastneným sa prihovoril starosta obce Ľubomír Šipoš. Okrem iného zdôraznil, že nesmieme dopustiť, aby nastávajúce generácie zabúdali na to, čo si počas 2.svetovej vojny vytrpelo množstvo nevinných ľudí, že nesmieme zabúdať ani na tých, ktorí za našu slobodu položili svoje životy. Je treba si to neustále pripomínať a zabraňovať tomu, aby sa niečo podobné v dejinách zopakovalo. Žiačky našej ZŠ Nela Sikorai a Tatiana Miková zarecitovali básničky. Z knihy „Lastomír 720 rokov v písmach“, ktorej autorom je náš rodák neb. MVDr. Ján Jenčík, prečítala učiteľka ZŠ Dana Rosolová úryvok, v ktorom autor opisuje deň oslobodenia obce. Na záver slávnosti zaspievali deti našej MŠ.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■
Súťaž vo varení guľáša
S veľkým oneskorením, ale napokon predsa uverejňujeme "zabudnutú" fotogalériu z tradičnej akcie - súťaže vo varení guľáša. Tentokrát sa konala už v závere júna a oproti minulému roku bolo nádherné počasie. Dokazujú to aj fotografie, ktorých autorom je J. Palkoci.
■ ■ ■ Fotogaléria ■ ■ ■

Kalendár obce Lastomír



Video

WEB2 technológie stránky:

partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner

partner partner partner partner partner partner