ROKOVANIA A HLASOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA


V tejto časti internetovej stránky si môžete pozrieť zápisnice z rokovaní obecného zastupiteľstva, prijaté uznesenia, hlasovania jednotlivých poslancov a ich účasť na zasadnutiach vo volebnom období 2018 - 2022. Údaje o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva a údaje o dochádzke poslancov na zasadnutia komisií sú priamo v texte schválených a zverejnených zápisníc. Zápisnice uverňujeme až po ich podpise overovateľmi, zvyčajne teda počas ďalšieho rokovania OZ. Všetky rokovania Obecného zastupiteľstva sú verejné a môžete sa ich zúčastniť. Zvyčajne sa konajú v zadnej miestnosti Kultúrneho domu, výnimočne priamo v hlavnej sále kultúrneho domu, prípadne v kancelárii Obecného úradu.

VOLEBNÉ OBDOBIE 2022 - 2026


rok 2024 - rokovania obecného zastupiteľstva

rokovanie OZ - 03/2024 zápisnica/uznesenie

rok 2024 - rokovania obecného zastupiteľstva

rokovanie OZ - 02/2024 zápisnica/uznesenie


rok 2023 - rokovania obecného zastupiteľstva

rokovanie OZ - 12/2023 zápisnica/uznesenie
rokovanie OZ - 09/2023 zápisnica/uznesenie

rok 2023 - rokovania obecného zastupiteľstva

rokovanie OZ - 06/2023 zápisnica/uznesenie
rokovanie OZ - 04/2023 zápisnica/uznesenie


rok 2022 - rokovania obecného zastupiteľstva

ustanovujúce OZ - 12/2022 zápisnica/uznesenie

rok 2022 - rokovania obecného zastupiteľstva

OZ - 12/2022 zápisnica/uznesenie