POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE


Jedným z dlhodobo fungujúcich záujmových združení v obci sú aj poľovníci. V súčasnosti pracujú v polovníckom združení Jarabica Šamudovce. Združenie obhospodaruje poľovný revír s rozlohou 2456 ha. Jeho hlavnou náplňou je komplexná starostlivosť o poľovnícky revír, vrátane vykonávania práva poľovníctva. Poľovnícke revíry sú rozdelené podľa obvodových poľovníckych komôr. PZ Jarabica je súčasťou Obvodnej poľovníckej komory Michalovce. Členmi polovníckeho združenia je niekoľko Lastomírčanov.


Poľovníci v obci


  • Ľudovít Gajdoš
  • Tibor Mojsej
  • Michal Mojsej
  • Ľubo Mojsej
  • Miroslav Mucha
  • Ján (Marián) Mižík
  • Ján Valiska
Foto