TLAČIVÁ A FORMULÁRE

Upozornenie: tlačivá a formuláre potrebné pre vybavenie rôznych povolení a potvrdení sú presunuté do časti AKO VYBAVIŤ. Zároveň tam nájdete aj podrobnejšie postupy a návody.


random blog post stavba
Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav
random blog post stavba
Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti
random blog post stavba
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
random blog post stavba
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
random blog post stavba
Žiadosť o vydanie povolenia terénnych úprav
random blog post stavba
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
random blog post stavba
Povolenie na zmenu v užívaní stavby
random blog post stavba
Žiadosť o určenie súpisného čísla
random blog post stavba
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
random blog post stavba
Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav
random blog post stavba
Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti
random blog post stavba
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia