KONTAKTY

Kontakt


Telefón: +421 56 688 75 41 (starosta)
Telefón: +421 56 688 75 43 (sekretariát)
Fax: +421 56 688 75 41
E-Mail: info@obeclastomir.sk
E-Mail: starosta@obeclastomir.sk
Adress: Lastomír 322, 072 37 LASTOMÍR
IČO: 00325406
DIČ: 2020738951
Čislo účtu: SK71 5600 0000 0042 0372 0014 Prima banka Slovensko a.s.


Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 1144
Rozloha: 1347 ha
Prvá písomná zmienka: 1288
Všeobecné informácie: obeclastomir@minet.sk
Podateľňa: obeclastomir@minet.sk


Kompetencie: Obec Lastomír je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
Kontaktný formulár
Loading...
Ďakujeme. Na Váš email odpovieme.
Úradné hodiny
PONDELOK: 8:00 - 12:00 a 13:30 - 15.30
UTOROK: 8:00 - 12:00 a 13:30 - 15.30
STREDA: 8:00 - 12:00 a 13:30 - 16:30
ŠTVRTOK: 8:00 - 12:00 a 13:30 - 15.30
PIATOK: 8:00 - 12:00

Contact Information


Phone: +421 56 688 75 41
Fax: +421 56 688 75 41
E-Mail : info@obeclastomir.sk
Adress : Lastomír 322, 072 37 LASTOMÍR, Slovak republic


Contact Form
Loading...
Thank You! We Received Your E-Mail.
Open hours
Monday: 8:00 - 12:00 a 13:30 - 15.30
Tuesday: 8:00 - 12:00 a 13:30 - 15.30
Wednesday: 8:00 - 12:00 a 13:30 - 16:30
Thursday: 8:00 - 12:00 a 13:30 - 15.30
Friday: 8:00 - 12:00

Vyhlásenie


Toto webové sídlo www.obeclastomir.sk spravuje Obec Lastomír a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).
Informácie o napĺňaní webového sídla: webmaster@obeclastomir.sk
Technický prevádzkovateľ:
webex media, s.r.o. | Dunajská 12 | 040 11 Košice | Slovenská republika | Tel.: +421 55 644 25 35