MÉDIA O OBCI


Túto časť stránky sme pripravili pre prípadnú publicitu našej obce v médiách.

Plánujeme tu uverejňovať odkazy na našu obec v televíziach, novinách či iných webových stránkach.

Dúfame, že väčšina správ bude iba pozitívnych.