OBECNÁ KRONIKA


Mestské knihy a kroniky patrili stáročia k najcennejším historickým dokumentom. Dokladajú najdôležitejšie udalosti obce a často dokážu poskytnúť aj obraz života obyčajných ľudí. Bohužiaľ z našej obce sa žiadne historické kroniky nezachovali. Kroniky, ktoré máme k dispozícii sú od roku 1944.

V súčasnosti existujú 4 zväzky obecnej kroniky. Tri sú ukončené a uložené na obecnom úrade. Poslednú píše aktuálna kronikárka obce Dana Hrehová.

Najdlhšie pôsobiacim kronikárom v obci bol učiteľ Michal Beňák. Funkciu kronikára obce zastával od roku 1944 až do roku ???.

Novšie zväzky kroniky sú doplnené aj väčšinou čiernobielými fotografiami v osobitných fotoalbumoch. Je možné, že postupne budeme digitalizovať aj tie.

Kedže ku kronike zatvorenej v skrini na obecnom úrade sa málokto dostane, rozhodli sme sa postupne kroniky zdigitalizovať a sprístupniť každému na internetovej stránke obce. Zatiaľ je digitalizovaný prvý zväzok. Roky 1944 - 1982. Ide o pomerne časovo náročnú prácu, preto nie je možné určiť kedy budú digitalizované ostatné zväzky a fotoalbumy. Digitalizáciu a uverejnenie na webe uskutočnuje Mgr. Ján Palkoci.


Obecná kronika I.


Celá kronika je uverejnená po častiach prostredníctvom fotografií v GOOGLE+. Fotografie sú nasnímané vo vysokom rozlíšení, aby boli dobre videteľné všetky detaily. Kedže ide o rozmerovo veľkú knihu obsahujúcu takmer 600 strán, je na niektorých stranách videteľné zakrivenie. Dôležitý je ale text a ten je vždy čitateľný. Autorom všetkých záznamov v tomto zväzku učiteľ Michal Beňák. Do digitálnej podoby previedol Mgr. Ján Palkoci. Kroniku nájdete aj v časti venovanej histórií obce.Fotoalbum zboru pre občianske záležitosti 1974 - 1981


Okrem kroniky obec disponuje v archíve niekoľkými fotoalbumami, ktoré budeme postupne digitalizovať. Účastníci si môžu zaspomínať a dnešní štyridsiatnici pozrieť na časy, keď boli ešte bábätkami.