photo 1
photo 2
portfolio
portfolio
portfolio
OBEC KOSTOLOV
V Lastomíri existujú vedľa seba kostoly kaľvínsky, gréckokatolícky, katolícky aj pravoslávny. Najstarším v obci je reformovaný - kaľvínsky kostol. Niektorí historici sa domnievajú, že je na mieste staršieho kostola, ktorý v obci stál už pravdepodobne v 11. storočí. V 14. storočí mal lastomírsky farár právo predávať odpustky, čo dokazuje významnosť fary a kostola. Kaľvínsky kostol v obci sa spomína v súpise z roku 1598. Istotne to bol bývalý katolícky kostol. Bohužiaľ archeologický výskum sa v obci nikdy nekonal, preto nie je možné 1000 ročnú kontinuitu kostola potvrdiť. Malý kopček, na ktorom kostol stojí, potvrdzuje stáročnú sídliskovú aktivitu. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
portfolio
portfolio
portfolio
"VODOPÁD" PRED OBCOU
Laborec od nepamäti určoval podmienky života v našej obci. Tisícročia hrozil záplavami, ale zároveň zúrodňoval pôdu. Laborec v minulosti vyzeral úplne ináč ako dnes. Mnohí starí Lastomírčania s nostalgiou spomínajú na starý Laborec. Zaujímavosťou je aj zlom Laborca pred obcou, ktorý vytvára malý vodopád. Autor fotografie: Vladimír Sikorai

Štrajková pohotovosť
20.05.2022
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vstupuje od štvrtka 19. 5.2022 do štrajkovej pohotovosti. K takémuto kroku vyzval ZMOS aj svoje členské mestá a obce. Reaguje tak na návrhy z dielne rezortu financií, ale aj dlhodobý prístup štátu voči samosprávam. Situáciu vyhodnotí združenie koncom júna. Ak sa nič nezmení, je pripravené vyhlásiť ostrý štrajk.
■ ■ ■ Leták ■ ■ ■

OBCE A MESTÁ ZEMPLÍNA - KRÍZA V SAMOSPRÁVE
Cieľom iniciatívy OBCE A MESTÁ ZEMPLÍNA je riešiť všetky problémy a regionálne rozdiely, ktoré máme na Zemplíne spoločné už niekoľko rokov. Práve teraz sme identifikovali 9 hlavných ekonomických problémov, ktoré majú až likvidačný charakter. Cieľom kampane je vysvetlenie reálnych dopadov na obce a mestá, resp. ich obyvateľov. Dopady, ktoré sme identifikovali, zasiahnu každú obec a mesto bez rozdielu veľkosti. K naplneniu cieľa – vyriešenia KRÍZY V SAMOSPRÁVE potrebujeme jednotu všetkých ZEMPLÍNSKYCH OBCÍ A MIEST, lebo nevidíme reálnu šancu ako tieto problémy riešiť individuálne alebo spoliehať sa na to, že to vyrieši niekto za nás.

■ ■ ■ Príloha 1 ■ ■ ■
■ ■ ■ Príloha 2 ■ ■ ■
■ ■ ■ Príloha 3 ■ ■ ■
Pomoc Ukrajine
V súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine Vám dávame do pozornosti, že Košický samosprávny kraj ako subjekt krízového riadenia zriadil webovú stránku https://ukrajinaksk.sk/, kde nájdete všetky potrebné informácie ohľadom pomoci občanom z Ukrajiny. Dávame do pozornosti, že na tejto webovej stránke môžu občania zaregistrovať ubytovania na súkromí, ktoré by radi nezištne poskytli a podali tak pomocnú ruku pre občanov z Ukrajiny, ktorí kvôli vojnovému konfliktu museli opustiť svoje domovy.
■ ■ ■ Pomoc Ukrajine ■ ■ ■
Zákaz zakladania ohňa
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v prírodnom prostredí, na lesných a polnohospodárskych pozemkoch od 25. marca 2022 o 12:00 hod. do odvolania.
■ ■ ■ Celá správa ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Nakladanie s odpadom v roku 2021
Na základe vyhlášky MŽP SR 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v z.n.p obec Lastomír zverejňuje ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním za rok 2021.
■ ■ ■ Príloha ■ ■ ■
Záhradné kompostovanie
S čím najčastejšie zápasia občania pri kompostovaní? Odpovede ponúka OZ Priatelia Zeme na základe dlhoročných skúseností a stoviek prednášok o kompostovaní po celom Slovensku. Po kliknutí na link si môžete prečítať praktické rady ako vytvoriť čo najlepší kompost v svojej záhrade a dodať tak pôde potrebné živiny.
■ ■ ■ Ako vytvoriť kvalitný kompost ■ ■ ■
Nová služba
V utorok 15.marca 2022, začína v našej obci rozvoz pečiva „Pekáreň ONDO“ zo Strážskeho. Firma ponúka široký sortiment pečiva a pekárenských výrobkov. Rozvoz sa bude realizovať každý utorok, štvrtok a sobotu cca o 7.30 hod. Pre porovnanie vyskúšajte pre nás novú konkurenčnú firmu, ktorá ponúka nižšie ceny pečiva.
■ ■ ■ Katalóg pečiva ■ ■ ■
Pomoc Ukrajine
Na mimoriadnom obecnom zastupiteľstve dňa 3.3.2022 starosta a poslanci diskutovali o pomoci pre vojnou zasiahnutú Ukrajinu a utečencov. Obec bude svoje aktivity koordinovať so ZMOSom aj církvami v obci. Ako prvú formu pomoci odhlasovalo Obecné zastupiteľstvo aj finančný príspevok na transparentný účet ZMOSu. V obci sme zároveň už pomohli aj prvým utečencom, ktorí našli pomoc na kalvínskej fare a v zborovom dome. Odsúhlasilo sa aj poskytnutie stravy zo školskej jedálne, ak to bude potrebné. Ak máte záujem pomôcť individuálnym ubytovaním, informácie nájdete na www.pomocpreukrajinu.sk.

Video

Video

WEB2 technológie stránky:

partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner

partner partner partner partner partner partner