photo 1
photo 2
portfolio
portfolio
portfolio
OBEC KOSTOLOV
V Lastomíri existujú vedľa seba kostoly kaľvínsky, gréckokatolícky, katolícky aj pravoslávny. Najstarším v obci je reformovaný - kaľvínsky kostol. Niektorí historici sa domnievajú, že je na mieste staršieho kostola, ktorý v obci stál už pravdepodobne v 11. storočí. V 14. storočí mal lastomírsky farár právo predávať odpustky, čo dokazuje významnosť fary a kostola. Kaľvínsky kostol v obci sa spomína v súpise z roku 1598. Istotne to bol bývalý katolícky kostol. Bohužiaľ archeologický výskum sa v obci nikdy nekonal, preto nie je možné 1000 ročnú kontinuitu kostola potvrdiť. Malý kopček, na ktorom kostol stojí, potvrdzuje stáročnú sídliskovú aktivitu. Autor fotografie: Vladimír Sikorai
portfolio
portfolio
portfolio
"VODOPÁD" PRED OBCOU
Laborec od nepamäti určoval podmienky života v našej obci. Tisícročia hrozil záplavami, ale zároveň zúrodňoval pôdu. Laborec v minulosti vyzeral úplne ináč ako dnes. Mnohí starí Lastomírčania s nostalgiou spomínajú na starý Laborec. Zaujímavosťou je aj zlom Laborca pred obcou, ktorý vytvára malý vodopád. Autor fotografie: Vladimír Sikorai

Výsledok volieb do EP
V prílohe uverejňujeme zápisnicu okrskovej volebnej komisie z prvého kola volieb do Európskeho parlamentu v našej obci.
■ ■ ■ Zápisnica ■ ■ ■
■ ■ ■ Príloha ■ ■ ■
Výberové konanie
Obec Lastomír ako zriaďovateľ Základnej školy Lastomír vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľky/riaditeľa ZŠ. Bližšie podrobnosti a podmienky nájdete v prílohe.
■ ■ ■ Výberové konanie ■ ■ ■
Voľby do EP
V prílohe uverejňujeme kontaktný email pre voľby do Európskeho parlamentu.
■ ■ ■ Oznam ■ ■ ■
Lastomír
starobylá obec
+
Výsledok volieb
V prílohe uverejňujeme zápisnicu okrskovej volebnej komisie z prvého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky v našej obci.
■ ■ ■ Zápisnica ■ ■ ■
Výberové konanie
Obec Lastomír ako zriaďovateľ Základnej školy Lastomír vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľky/riaditeľa ZŠ. Bližšie podrobnosti a podmienky nájdete v prílohe.
■ ■ ■ Výberové konanie ■ ■ ■
Oznam k voľbám
V prílohe uverejňujeme Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu.
■ ■ ■ Oznam - príloha ■ ■ ■
Nakladanie s odpadom v roku 2023
Na základe vyhlášky MŽP SR o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti obec Lastomír zverejňuje ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním za rok 2023.
■ ■ ■ Oznámenie ■ ■ ■

Video

Video

WEB2 technológie stránky:

partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner partner

partner partner partner partner partner partner