NÁBOŽENSTVO

V obci sa nachádzajú kostoly štyroch vierovyznaní. Kresťanstvo bolo v obci prítomné určite už od čias jej vzniku v 11. storočí. Jeho dlhú históriu si môžete pozrieť v príslušnej časti web stránky. Nájdete tam napríklad aj niektoré matriky obce.


foto Vladimír Sikorai
Reformovaný kresťanský zbor


Vznik samotného matkocirkevného zboru je uvádzaný v roku 1784. Avšak v zápisnici z roku 1618 v Liber Eklesie je už v Lastomíre spomínaný zbor reformovanej cirkvi ako fília matkocirkevného zboru v Michalovciach. Z toho je zrejmé, že už v tom čase v Lastomíre žili veriaci kresťania, ktorí sa hlásili ku Kalvinovej reformácii. Po vydaní tolerančného patentu Jozefa II. v roku 1781 bolo ukončené protireformačné prenasledovanie a v lastomírskom zbore nastalo oživenie duchovného života. V roku 1785 lastomírsky zbor už mal svojho duchovného. Bol ním Valyi Márton a zbor už bol samostatným matkocirkevným. V tom istom roku dostal súhlas na postavenie kostola. Po jeho zbúraní za pôsobenia farára Jozefa Virágha v roku 1900-1901 bola ku starej veži pristavená nová kostolná loď z kameňa pálenej tehly, ktorá dodnes stojí. Terajší kostol bol renovovaný v roku 1949, 1964 a 1993.

Web Fotogaléria

zvuk zvonu


foto Vladimír Sikorai
Katolíci


Naša obec podľa historikov vznikla s veľkou pravdepodobnosťou v 11. storočí. Keďže všetci veriaci boli vtedy rímsko-katolíckeho vierovyznania, môžeme históriu katolíkov v našej obci rátať možno aj na 1000 rokov. Ústne podanie hovorí, že v dávnych dobách bol v obci katolícky kostolík pri terajšom cintoríne. V knihe Zemplény vármegye sa spomínajú zrúcaniny starodávneho kostola. Najstarší ľudia pamätajú v obci katolícku drevenú zvonicu, ktorá stála v strede obce (dnes číslo domu 118 Ropovik). Na zvonici boli dva zvony, jeden väčší, jeden menší. V rokoch 1992-1996 si rímkat. veriaci postavili v obci nový kostol Ducha Svätého. Výstavba bola financovaná z dobrovoľných príspevkov občanov, zbierok a svojpomocným spôsobom za výdatnej účasti občanov pri stavebných prácach.

Fotogalériazvuk zvonu


foto Vladimír Sikorai
Gréckokatolíci


Od dávnych čias patrili gréckokatolícki veriaci ako fília k Šamudovciam. Kostol ani fara v Lastomíre neboli. V roku 1891 bol vybudovaný terajší kostol a fara. V tom čase tu pôsobil ako učiteľ Alexander Gerzanič. Prvý farár v lastomírskej gréckokatolíckej cirkvi sa menoval Edmund Ferenčik.

Fotogalériazvuk zvonu


foto Vladimír Sikorai
Pravoslávni


Na základe rozhodnutia Prešovského soboru v roku 1950 sa aj v našej obci rozširovala pravoslávna cirkev. 24. novembra 1954 prišiel do nášho pravoslávneho zboru farár Michal Hulaj a po jeho odchode Juraj Cap. Pravoslávny cirkevný zbor si v rokoch 1993-1994 v krátkom čase za výdatnej pomoci veriacich vybudoval nový kostol.

Fotogalériazvuk zvonu