Územný plán obce LastomírÚzemný plán schválené doplnky a uznesenia - 2023

random blog post Uznesenie OZ
Územný plán obcí
random blog post Uznesenie OZ
Územný plán obcí
random blog post

Územný plán obce (návrh na prerokovanie od roku 2023)

random blog post Územný plán
SEA_Oznámenie o strategickom dokumente
random blog post Územný plán
A ZaD1 ÚPN-O Lastomír Textová časť n
random blog post Územný plán
B ZaD1 ÚPN-O Lastomír_Záväzná časť_n
random blog post Územný plán
C ZaD1 ÚPN-O Lastomír_Záber pôdy PP a LP_n
random blog post Územný plán
03_Komplexný výkres_Lastomír Z1_n
random blog post Územný plán
04_Doprava_Lastomír Z1_n
random blog post Územný plán
07_Záber PP_Lastomír Z1_n
random blog post

Územný plán obce (do roku 2023)

random blog post Územný plán
A Textová časť
random blog post Územný plán
B Návrhová záväzná časť
random blog post Územný plán
C Návrh vyhodnotenie
random blog post Územný plán
Príloha 1
random blog post Územný plán
Príloha 2
random blog post Územný plán
Príloha 3
random blog post Územný plán
Príloha 4
random blog post Územný plán
Príloha 5
random blog post Územný plán
Príloha 6
random blog post Územný plán
Príloha 7
random blog post Územný plán
Príloha 8

Archív dokumentov

Archív dokumentov pred dátumom 1.7.2015 nájdete v príslušnej časti starej verzie stránky