MATERSKÁ ŠKOLA


CHARAKTERISTIKA
Adresa novej internetovej stránky materskej škôlky je http://mslastomir.edupage.sk

Materská škôlka v našej obci funguje dlhé desaťročia. V súčasnosti škôlku navštevuje 21 detí, z toho 4 iba na dopoludňajšiu činnosť. Škôlka je v posledných rokoch naplnená na svoju maximálnu kapacitu. Sídli v budove bývalej kalvínskej školy, ktorú postavili ešte v 19. storočí s následnou prestavbou v začiatkoch 20. storočia. Budova je v dlhodobom prenájme, pričom obec sa zaviazala starostlivosťou o budovu. V roku 2014 preto bola z rozpočtu obce na celej škôlke vymenená strešná krytina.

Bohužiaľ to, že škôlka ani pozemok nie je matejkom obce, neumožňuje realizovať projekty na obnovu budovy ani žiadať peniaze z väčšiny výziev. Podmienkou je totiž vlastníctvo budovy aj pozemku.

Súčasťou škôlky je aj kuchyňa a jedáleň, kde sa stravujú aj deti zo základnej školy a poskytuje aj služby obecnej vývarovne.
PERSONÁLNE OBSADENIE
V materskej škôlke pracujú štyria zamestnanci. Riaditeľka škôlky, učiteľka, upratovačka a kuchár.
  • RIADITEĽKA: Oľga Kuliničová
  • UČITEĽKA: Natália Bajužíková
  • KUCHÁR: Milan Hreha
  • UPRATOVAČKA: Zdena Zásadná