TURIZMUS - Tipy pre návštevníkov regiónu

Zaujímavosťami našej obce sú najmä kaľvínsky kostol, grekokatolícky kostol, kaštieľ veľkostatkára Szella (dnes budova ZŠ) a pamätník oslobodenia obce so sovietskym tankom T55.

Z prírodných zaujímavosti spomenieme zlom rieky Laborec, ktorý vytvára malé prírodne pereje na rieke, hniezdisko chráneného orla či približne 70 kusové stádo srnčej zveri.

Keďže obec nepatrí medzi turisticky rozvinuté obce, neexistuje v obci možnosť ubytovania či iných turistických služieb. Nachádzame sa však v turisticky zaujímavom regióne, ktorý ponúka obrovské možnosti na relax, turistiku, spoznávanie histórie. Na stránke uvádzame najzaujímavejšie z nich, v poradí ako sú od našej obce ďaleko.

MICHALOVCE
V historickom centre Michaloviec sa nachádzajú základy románskej rotundy, kaštieľ rodiny Sztaray, gotický kostol Panny Márie. Na kopci nad Michalovcami nájdete neogotickú pohrebnú kaplnku rodiny Sztaray a hvezdáreň.
KATEGÓRIA: Historické pamiatky
  • VZDIALENOSŤ: 6,2 km
  • MAPA
Rating : ★★★☆☆
Web Foto

THERMAL PARK ŠÍRAVA
V roku 2014 novootvorený Thermalpark Šírava s ponukou bazénov s termálnou vodou, vlnobitím, masážnymi bazénami, wellnes a liečivou vodou nájdete na Zemplínskej Šírave pri obci Kaluža.
KATEGÓRIA: Relax
  • VZDIALENOSŤ: 16,6 km
  • MAPA
Rating : ★★★★
Web Foto

HRAD VINNÉ
Hrad Vinné postavili pravdepodobne v polovici 13. storočia po tatárskom vpáde do Uhorska. Spolu s hradom Brekov a Jasenov vytvárali trojicu strážnych hradov na ceste do Poľska. Výlet na hrad je kombináciou spoznávania histórie a turistiky. Na hrad su tri prístupové cesty. Z obce Vinné, z obce Trnava pri Laborci a od severu, starou hradnou cestou. Odporúčame využiť tretiu možnosť. Autom prejdete okolo vinianskeho jazera a starou cestou odbočíte na Humenné. Po približne 1 km zastanete na malom parkovisku. Táto trasa je najmenej náročná. Približne 20 minút kráčate po asfaltovej ceste určenej pre lesné stroje. Pri smerovej tabuli odbočíte do ľava a po cca 15 minútach ste v cieli. Z hradu je nádherný výhľad na celý stredný a južný Zemplín. Hrad v súčasnosti opravuje združenie Zemplínsko-užská hradná cesta.
KATEGÓRIA: Historická pamiatka a turistika
  • VZDIALENOSŤ: 20,5 km
  • MAPA
Rating : ★★★☆☆
Web Foto

HRAD BREKOV
Osídlenie brekovského hradného kopca existovalo už v časoch Veľkej Moravy. Kamenný hrad postavili podobne ako Vinné aj Jasenov v druhej polovici 13. storočia, ako dôsledok tatárskeho vpádu. Hrad sa vypína na vápencovom brale a je viditeľný zďaleka. Chráni priestor tzv. Brekovskej brány, ktorá bola v stredoveku prirodzennou cestou z juhu na sever.
KATEGÓRIA: Historická pamiatka a turistika
  • VZDIALENOSŤ: 26,3 km
  • MAPA
Rating : ★★★☆☆
Web Foto

2 3