TURIZMUS - Tipy pre návštevníkov regiónu


KLÁŠTOR LELES
V obci Leles sa nachádza premonštrátsky kláštor. Postavili ho už v 12. storočí a slúžil ako hodnoverné miesto v časoch stredovekého Uhorska. Kláštor mohol vytvárať opis (kópiu) listiny. Hodnoverné miesto malo funkciu ako dnešne notárstvo. Kláštor je úkážkou toho ako si ničíme a nevážime dejiny. Komunisti v ňom zriadili poľnohospodársku školu a vo vzácnej kaplnke bol sklad hnojív. V stredoveku celé územie ležalo uprostred rozsiahlých močiarov Latorice. Pred vstupom do obce sa nachádza aj vzácny stredoveký most.
KATEGÓRIA: Historické pamiatky
  • VZDIALENOSŤ: 38 km
  • MAPA
Rating : ★★☆☆☆
Web Foto

HRADISKO ZEMPLÍN
Všetci vieme, že žijeme na Zemplíne a sme Zemplínčania. Málokto však pozná obec Zemplín, podľa ktorej obidva tieto názvy vznikli. Ľudia túto lokalitu na sútoku dvoch riek obývajú už tisíce rokov. Svoje hradisko tu postavili Kelti, po nich Dáci. Usadili sa tam aj Slovania a vládol odtiaľ lokálny veľmož už v časoch Veľkej Moravy. Po ovládnuti územia Maďarmi sa Zemplín stal strediskom komitátu, župy a neskôr Zemplínskej stolice. Dodnes cintorín s dvojicou kostolov obklopuje zemný val, vysoký na niektorých miestach aj 10 metrov. Ten dal obci pravdepodobne aj meno. Pôvodne znelo ZEMLUN, ZEMNEN, teda zemný hrad. Uprostred obce stojí aj župný dom, v ktorom sa konali zasadnutia zemplínskej šľachty.
KATEGÓRIA: História
  • VZDIALENOSŤ: 40 km
  • MAPA
Rating : ★★☆☆☆
Web Foto

SAROSPATAK - BLATNÝ POTOK
Niekdajšie regióny rešpektovali prirodzené hranice, nie dnešné politické. Celý naš región patril v stredoveku do dvoch žúp. Užskej a Zemplínskej. Centrom užskej župy bolo hradisko a neskôr hrad Užhorod. Centrom zemplínskej bolo hradisko Zemplín. Zemplín sa ale nikdy na kamenný hrad neprestaval. Postupne jeho úlohu preberal Blatný Potok - Sarospatak. Osada tu vznikla už v 10. storočí. V 11. storočí ju už chránila mohutná kamenná veža. Okolo nej postupne vyrástol hrad. Po vymretí panovníckej rodiny Arpádovcov hrad postupne nadobudla významná šľachtická rodina Rákoczi. Dnešná podoba hradu ju prevažne renesančná. .
KATEGÓRIA: Historická pamiatka a turistika
  • VZDIALENOSŤ: 63,3 km
  • MAPA
Rating : ★★★★
Web Foto

KIŠVARDA
Mnoho Zemplínčanov, najmä z južných oblastí, využíva počas leta kúpaliska na maďarskej strane hranice. Sú lacnejšie s pomerne dobrými službami, s možnosťou celodenného oddychu. Asi najznámejšie je kúpalisko v Blatnom Potoku. Je však kapacitne menšie a najmä počas víkendov je preplnené. Oveľa lepšie je na tom o čosi vzdialenejšie kúpalisko v Kišvarde. Vďaka neexistujúcim kontrolám na hranici sa dá cesta výrazne skrátiť skratkou cez slovenskú obec Pribenník a maďarskú Lácacseke.
KATEGÓRIA: Relax
  • VZDIALENOSŤ: 80 km
  • MAPA
Rating : ★★★★
Web

1 2