TRADÍCIE A PRÍBEHY Z OBCE


Obec patrí kultúrne do regiónu Zemplín. Tento región je charakteristický originálnym zemplínskym nárečím, folklórnymi tradíciami aj nádhernými zemplínskymi krojmi či spevami. Tradície z našej obce sú zachytené na iných web stránkach v rámci iných projektov. Veľmi zaujímavý je projekt PRAVÉ ORECHOVÉ, ktorý sa snaží uchovávať nehmotné kultúrne dedičstvo aj pre ďalšie generácie. Preto tu uvedieme iba odkazy na tieto stránky.