ROKOVANIA A HLASOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA


V tejto časti internetovej stránky si môžete pozrieť zápisnice z rokovaní obecného zastupiteľstva, prijaté uznesenia, hlasovania jednotlivých poslancov a ich účasť na zasadnutiach vo volebnom období 2018 - 2022. Údaje o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva a údaje o dochádzke poslancov na zasadnutia komisií sú priamo v texte schválených a zverejnených zápisníc. Zápisnice uverňujeme až po ich podpise overovateľmi, zvyčajne teda počas ďalšieho rokovania OZ. Všetky rokovania Obecného zastupiteľstva sú verejné a môžete sa ich zúčastniť. Zvyčajne sa konajú v zadnej miestnosti Kultúrneho domu, výnimočne priamo v hlavnej sále kultúrneho domu, prípadne v kancelárii Obecného úradu.

VOLEBNÉ OBDOBIE 2018 - 2022


rok 2022 - rokovania obecného zastupiteľstva

OZ - 03/2022 zápisnica/uznesenie
OZ - 06/2022 zápisnica/uznesenie

rok 2022 - rokovania obecného zastupiteľstva

OZ - 10/2022 zápisnica/uznesenie
ustanovujúce OZ - 12/2022 zápisnica/uznesenie


rok 2021 - rokovania obecného zastupiteľstva

OZ - 02/2021 zápisnica/uznesenie
OZ - 05/2021 zápisnica/uznesenie
OZ - 08/2021 zápisnica/uznesenie

rok 2021 - rokovania obecného zastupiteľstva

OZ - 11/2021 zápisnica/uznesenie
OZ - 12/2021 zápisnica/uznesenie


rok 2020 - rokovania obecného zastupiteľstva

OZ - 02/2020 zápisnica/uznesenie
OZ - 04/2020 zápisnica/uznesenie
OZ - 05/2020 zápisnica/uznesenie
OZ - 06/2020 zápisnica/uznesenie

rok 2020 - rokovania obecného zastupiteľstva

OZ - 08/2020 zápisnica/uznesenie
OZ - 09/2020 zápisnica/uznesenie
OZ - 11/2020 zápisnica/uznesenie


rok 2019 - rokovania obecného zastupiteľstva

OZ - 03/2019 zápisnica/uznesenie
OZ - 06/2019 zápisnica/uznesenie

 

OZ - 08/2019 zápisnica/uznesenie
OZ - 12/2019 zápisnica/uznesenie

rok 2018 - ustanovujúce obecné zastupiteľstvo

OZ - 12/2018 zápisnica/uznesenie

rok 2018 - rokovanie obecného zastupiteľstva

OZ - 12/2018 zápisnica/uznesenie