VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH CHODNÍKOV PRE MRK V OBCI LASTOMÍRNázov projektu: Výstavba a rekonštrukcia miestnych chodníkov pre MRK v obci Lastomír
  • Miesto realizácie projektu: Lastomír
  • Operačný program: Ľudské zdroje
  • Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
  • Výška príspevku NFP: 140 596,35 EUR
Hlavný cieľ projektu: zlepšenie životnej úrovne MRK obyvateľov ako sociálne vylúčených komunít v obci Lastomír a to zlepšením základnej technickej infraštruktúry v obci.
  • KATEGÓRIA: Eurofondy
Plagát Publicita Dodatok č.2 Foto 01 Foto 02 Foto 03

  • KATEGÓRIA: Verejné obstarávanie k projektu ■ ■ ■ 13.09.2021 ■ ■ ■
VÝZVA PRÍLOHY
  • KATEGÓRIA: Verejné obstarávanie k projektu ■ ■ ■ 29.09.2021 ■ ■ ■
Zrušenie VO