NÁZOV

Súpis z roku 1828
Súpis z roku 1828 SÚPIS Z ROKU 1828

V roku 1828 vznikol ďalší celokrajinský daňový súpis. Ani tento súpis neobsahuje všetkých obyvateľov. Sú v ňom vedené iba hlavy rodín. Na prvej strane sú podpisy richtára (judex) Stef. Valiska, podrichtára či tzv. prísažného (juralis) Jána Šara a Juraja Vaľa. Nasledujú roľníci z obce, ktorí súpis podpísali ako svedkovia, Uhrin, Korbulič, Babinčák a želiari Mihalič a Kuna.

Súpis sa už vykonával do predtlačeného hárku, do ktorého pisári vyplňali na základe údajov starostu alebo vlastným overovaním mená a majetkové pomery jednotlivých rodín. Zo súpisu sa dozvedáme, že počet daňovníkov vo veku od 18 do 60 rokov bol 318. Sedliakov bol 49, želiarov 30 a podželiarov 19. V obci nežil žiadny šľachtic ani mešťan. Podobne ani žiadny obchodník a úradník. 14 bolo sluhov, 6 slúžok a dvaja pomocníci/paholkovia. Tieto údaje už hovoria o spoločenskej diferenciácii v obci, kde istá časť sedliakov už bola bohatšia a mohla si dovoliť sluhov a slúžky. Nikto však nemal viac ako jedného sluhu, prípadne jednu slúžku. Celkový počet domov podliehajúcich súpisu bol 99. V obci nebola evidovaná žiadna vinica a čo je zaujímavé ani jeden ovocný sad. Zato tu bolo 38 volov, 127 jalovíc alebo kráv, 171 koní (+8 žriebät) a 41 prasiat.

Nasledujú latinsky písané poznámky. Podpísané a pečatené pečatnými prsteňmi zapisovateľov. Jedno z priezvisk je Pongrátz.

Čo znamenajú ďalšie položky súpisu si môžete pozrieť na tejto stránke.

Spracoval: Mgr. Ján Palkoci